CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Dorpsplein ‘de Naal’

 

EP-1-pleintje-texel-den-hoorn
EP-2-pleintje-texel-den-hoorn
EP-3-pleintje-texel-den-hoorn
EP-4-pleintje-texel-den-hoorn
EP-5-pleintje-texel-den-hoorn
EP-6-pleintje-texel-den-hoorn

Stand van zaken, 1 september 2017
In nauw overleg met omwonenden en de gemeente is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om tot een plan voor herinrichting te komen, waarbij zowel het functioneel gebruik als de belevingswaarde structureel verbeterd kunnen worden. Hierover is medio 2015 overeenstemming bereikt. De gemeente heeft vervolgens het plan verder technisch uitgewerkt. De direct omwonenden en bedrijven aan het plein zijn hierbij betrokken. Er is nog geen concrete informatie over de uitvoering beschikbaar. Het Loodsbestuur heeft bij de gemeente aangedrongen op tijdige informatieverstrekking en de uitvoering in een stille en beperkte periode te plannen, om overlast voor het dorp zoveel mogelijk te beperken.

 

TOP